Ads Top

Ecowende bundelt krachten voor bouw van het meest ecologische windpark tot nu toe

Ecowende en Van Oord gaan samenwerken aan de bouw van het offshore windpark op Hollandse Kust (west) kavel VI. Dit wordt het meest ecologische windpark tot nu toe, met minimale impact op de natuurlijke habitat van vogels en vleermuizen, zeezoogdieren en met een florerende onderwaterwereld.

De samenwerking tussen de windparkontwikkelaar, een joint-venture van Shell en Eneco, en Van Oord werd bekendgemaakt tijdens de masterclass ‘Van Oord & Energietransitie’, ter ere van de doop van Van Oords nieuwe kabellegschip Calypso. De contractondertekening vindt later dit jaar plaats.

Als aannemer van Ecowende wordt Van Oord verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de fundaties. Ook zal Van Oord de verbindingskabels tussen de windturbines ontwerpen, inkopen en aanleggen. Tot slot verzorgt Van Oord het transport en de installatie van de windturbines op zee.

Het bouwen van een windpark in harmonie met de natuur is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk de ambitie van 70 GW windenergie op zee in 2050 te halen, binnen de ecologische grenzen van de Noordzee. Naast het verkleinen van de negatieve impact van een windpark op zee, is het bovendien nodig ecologische maatregelen te treffen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van windparken met een netto-positieve impact. Daarom zet Ecowende in op verschillende innovaties, grootschalige mitigerende en stimulerende ecologische maatregelen en een uitgebreid monitoring- en onderzoeksprogramma boven en onder water. Ook voor Van Oord betekent dit een andere aanpak dan bij eerdere windparken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.