Ads Top

Geld voor onderzoek over toepassingsmogelijkheden van ijzerpoeder als CO2-vrije energiedrager

IJzerpoeder kan energie opslaan op een zeer compacte, goedkope, veilige, milieuvriendelijke en CO2-vrije manier. Deze combinatie maakt het een kansrijke oplossing voor de vergroening van de energie-intensieve industrie en bijvoorbeeld kolen- en elektriciteitscentrales.

Wetenschapsfinancier NWO stelt daarom met betrokken organisaties 900.000 euro ter beschikking voor onderzoek naar de mogelijkheden van ijzerpoeder als energiedrager op industriële schaal. Bij het onderzoek – dat plaatsvindt onder de naam CIRCL, Closing the Iron Reduction-Combustion Loop – zijn Metalot, RIFT, Shell en EIRES aangesloten.

Het onderzoek richt zich specifiek op de regeneratie van verbrand ijzerpoeder, ook wel ijzeroxide genaamd. Hoe zit dat precies? Bij de verbranding van ijzerpoeder komt energie vrij in de vorm van warmte. Warmte waar je bijvoorbeeld huizen op een groene manier – en op industriële schaal – mee kunt verwarmen. Het restproduct dat vrijkomt bij de verbranding is ijzeroxide. Dat kan weer worden opgevangen en met waterstof afkomstig uit groene stroom worden omgezet in ijzerpoeder, om zo opnieuw te gebruiken. Zo ontstaat een duurzame cyclus, met ijzer als groene energiedrager.

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kende in september 2023 financiering toe aan in totaal zeven toepassingsgerichte onderzoeksprojecten via het Open Technologieprogramma. Het gaat om een totaalbedrag van 5,8 miljoen euro. Daarnaast investeren betrokken bedrijven en andere organisaties ongeveer 950 duizend euro in de projecten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.