Ads Top

Almere zet in op versnelling van plaatsing elektrische laadpalen

Om mee te kunnen groeien met de toename van de vraag naar elektrisch rijden zet gemeente Almere in op een versnelling. Waar prognoses in 2020 uitgingen van 2.500 laadpunten, laten nieuwe prognoses zien dat er de komende jaren tot 2030 ruim 5.500 laadpunten nodig zijn om alle elektrische auto's in Almere te kunnen laden. De laadvisie en plaatsingsregels worden aangepast om deze versnelling mogelijk te maken.

‘De Ladder van Laden' wordt voortgezet. Dit betekent dat een laadpaal in eerste plaats op eigen terrein moet worden neergezet. Lukt dit niet, dan wordt gekeken naar ruimte die in beheer of eigendom is van de gemeente. Uitzondering hierop is als de grond in eigendom of erfpacht is van een private partij (zoals bij brandstofverkooppunten). Voor elektrische rijders die niet op eigen terrein of bij gemeentelijke gebouwen kunnen laden, is er de mogelijkheid om te laden bij de laadpalen die door iedereen te gebruiken zijn in de openbare ruimte.

Plaatsen van de laadpalen op basis van vraag, data en verwachte laadvraag
Laadpalen worden geplaatst op basis van aanvragen van elektrische rijders (vraagvolgend). Op plaatsen waar laadpalen overbelast raken worden meer laadpalen geplaatst. Hierover houdt de gemeente data bij over het gebruik van de laadpalen in de stad. En er worden nu al laadpalen geplaatst waar bekend is dat er op korte termijn meer vraag gaat ontstaan, zoals bij nieuwbouwwijken.

Versnelling van plaatsen laadpalen door gebruik van plankaart
Om de aanleg van een dekkend laadnetwerk te versnellen werkt de gemeente aan een plankaart voor de periode 2023-2027. Op deze plankaart staan 900 potentiële locaties voor reguliere laadpalen ingetekend. Al deze locaties zijn getoetst op technische inpasbaarheid. Een nieuwe aanvraag voor een laadpaal wordt naast de plankaart gelegd. Het aanwijzen van een locatie kan daardoor sneller. In bijzondere gevallen vindt maatwerk plaats en kan worden afgeweken van de locaties. Dan gaat het bijvoorbeeld om plaatsen waar groot onderhoud plaatsvindt en bij bepaalde gebiedsontwikkelingen.  

Inwoners worden geïnformeerd over de plankaart
Inwoners worden geïnformeerd over de locaties. Meepraten over locaties is niet mogelijk vanwege de technische inpasbaarheid. Specifiek voor de plankaart wordt een online informatieplatform ingericht met een digitale kaart. Als  het online informatieplatform toegankelijk is, wordt dit bekendgemaakt via de gemeentelijke informatiekanalen. Tot de vaststelling van de locaties uit de plankaart worden besluiten over laadpalen bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Voor het aanwijzen van een laadplek is een verkeersbesluit nodig. Tot nu toe zijn de meeste bezwaren op verkeersbesluiten voor laadpalen ongegrond verklaard. Het veelvoorkomende bezwaar dat plaatsing van een laadpaal leidt tot een toename van parkeerdruk is bijvoorbeeld ongegrond. Er komt daarom betere informatie over bezwaargronden. Ook neemt het college voortaan collectieve verkeersbesluiten om locaties voor laadpalen aan te wijzen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.