Ads Top

Hergebruik van offshore leidingen voor waterstoftransport mogelijk voor 2030

Guidehouse en Enersea hebben een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de inzet van deze bestaande offshore gasleidingen voor waterstoftransport. Het onderzoek wijst uit dat de bestaande leidingen NGT en NOGAT ingezet kunnen worden voor transport van waterstof voor 2030. Dit is mogelijk door sommige bestaande aardgasstromen te herrouteren om zo bestaande en toekomstige klanten te blijven bedienen.
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Noordgastransport (NGT) en NOGAT - exploitanten van twee van de drie grote transportpijpleidingen op de Nederlandse Noordzee. De twee pijpleidingen hebben elk een capaciteit van 10 tot 14 Gigawatt en zijn vorig jaar al gecertificeerd voor waterstoftransport door Bureau Veritas Inspectie en certificering.

De voordelen van hergebruik ten opzichte van het installeren van nieuwe pijpleidingen zijn evident: het is goedkoper en het kan veel sneller. Er zijn minder vergunningen nodig en de impact op het milieu is veel lager, omdat de pijpleidingen al aanwezig zijn en er geen nieuwe leidingen door kwetsbare kustgebieden aangelegd hoeven te worden. Daarnaast is er minder ruimtebeslag op de toch al zo drukke Noordzee. Tijdens het onderzoek is het transport van waterstof, dat op de Noordzee zal worden geproduceerd, naar land onderzocht. De onderzoeksvraag was of en binnen welk tijdsbestek de pijpleidingen geschikt gemaakt kunnen worden.

Voor dit onderzoek hebben Guidehouse en Enersea twee hoofdscenario’s ontwikkeld die al tegen 2030 gerealiseerd kunnen worden. Bij beide scenario’s komt één van de leidingen volledig beschikbaar komt voor waterstof; de andere pijplijn blijft het transport van de bestaande en toekomstige aardgasproductie faciliteren.

In deze scenario’s zou naast pure waterstof ook blending - het bijmengen van waterstof bij aardgas - mogelijk zijn. De voordelen van deze scenario’s zijn groot. Het betekent dat de weg voor de uitrol van grootschalige productie van waterstof op zee open ligt. Zo kent hergebruik significant lagere kosten ten opzichte van het aanleggen van een nieuwe pijpleiding met dezelfde capaciteit. Afhankelijk van de keuze kan hergebruik een kostenbesparing tot 90 procent opleveren in vergelijking met de installatie van een nieuwe pijplijn. Een ander voordeel is de beperkte milieu-impact. Aangezien er geen volledig nieuw leidingensysteem hoeft te worden aangelegd, worden de zeebodem en kwetsbare natuur, zoals de duinen en de Waddenzee, niet onnodig aangetast.

De NOGAT- en NGT-leidingen zijn goed gepositioneerd ten opzichte van de grote geplande windparken in het noorden en tevens voor de geplande pilot ‘Ten Noorden van de Wadden’. Om deze parken aan te sluiten, is alleen de aanleg van enkele korte nieuwe offshore-leidingen noodzakelijk, waardoor uiteindelijk een ringleiding op zee ontstaat. Als op termijn beide leidingen beschikbaar zijn, wordt de capaciteit per leiding 14GW opgewekte waterstof.

De bestaande ringleiding is al verbonden met Denemarken - via de bestaande NOGAT-TYRA-DENEMARKEN- verbinding - en biedt goede mogelijkheden voor verbinding met andere landen aan de Noordzee. Voorbeelden zijn het aansluitingen van de westelijke tak van de NGT met Engelse bestaande gasleidingen of een verbinding met het Duitse Aquaventus/ Aquaductus-project. Bestaande aangesloten gasvelden kunnen op termijn dienen als opslag, zowel om tijdelijke fluctuaties ten gevolge van de variabiliteit van wind op te vangen, als om strategische voorraden aan waterstof aan te houden.
 
De uitkomsten van het onderzoek worden beschouwd als belangrijke bouwstenen voor toekomstig beleid en worden aangeboden aan relevante (overheids)instanties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.