Ads Top

Gasunie sluit meerjarig contract voor het inkopen van windenergie

Gasunie gaat vanaf 1 januari 2024 jaarlijks 250 GWh groene elektriciteit afnemen van windparken van de energieleverancier Greenchoice. Gasunie en Greenchoice zijn dit overeengekomen in een vijfjarig contract. Met de levering koppelt Gasunie ongeveer een kwart van haar verbruik op uurbasis aan groene én lokaal opgewekte elektriciteit.  

De vijfjarige afspraken zijn vastgelegd in een Power Purchase Agreement (PPA) met Greenchoice. Dit is een belangrijke vervolgstap in het reduceren van emissies afkomstig uit elektriciteitsproductie. Het levert daarnaast een bijdrage aan de transitie naar een duurzamer energiesysteem. 250 GWh komt overeen met het gemiddelde jaarverbruik van 100.000 Nederlandse huishoudens.

Gasunie is een grote zakelijke inkoper van elektriciteit in Nederland. De komende jaren wil Gasunie ook van andere nog te bouwen windparken stroom gaan inkopen. De meeste elektriciteit is nu nog nodig voor het hoofdtransportnet voor aardgas. Naarmate de energietransitie vordert, gaat Gasunie steeds meer van de elektriciteit inzetten voor het transporteren van waterstof, groen gas, CO2 en warmte.

Tot nu toe vergroent Gasunie in Nederland haar elektriciteitsinkoop volledig met groene- stroomcertificaten; de zogeheten Garanties van Oorsprong. Door nu rechtstreeks groene stroom in te kopen, ontstaat er een directe koppeling tussen het verbruik van Gasunie en de opwek van Nederlandse groene stroom. Gasunie heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 60% van haar elektriciteitsverbruik op uurbasis te koppelen aan lokale, groene opwek. Dit concept is in de markt beter bekend als 24/7 Carbon Free Energy (CFE) en leidt tot een grotere emissiereductie en een verminderde afhankelijkheid van fossiele opwekking.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.