Ads Top

Provincie Utrecht zoekt samen met inwoners en gemeenten naar locaties voor windenergie

De provincie Utrecht wil tempo maken met de opwek van schone energie. Hiervoor is het nodig dat de plannen voor zonne- en windenergie concreet worden. Om helderheid scheppen in welke gebieden windenergie het meest kansrijk is, worden komende maanden de milieueffecten onderzocht. Ook wordt gekeken waar lokale initiatiefnemers zoals energiecoöperaties al plannen hebben en welke plannen tijdig aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Daarnaast is de provincie ook gestart met de voorbereiding van een participatieproces, waarbij alle inwoners uit de provincie Utrecht de mogelijkheid krijgen advies te geven aan de provincie over windenergie.

Gemeenten en de provincie willen in 2030 samen 2,4 terawattuur (TWh) van duurzame energie opwekken. Om dit gezamenlijke doel te bereiken, is de provincie gestart met het opstellen van een provinciaal Mileueffectrapport (planMER). In dit rapport worden de milieueffecten van windenergie in kaart gebracht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie (NRD) staat welke milieueffecten van windenenergie de provincie gaat onderzoeken en in welke gebieden en hoe gedetailleerd dat gebeurt. Tussen eind februari en begin april 2023 werd de NRD ter inzage gelegd en kon erop gereageerd worden. Meer dan 600 inwoners, organisaties en gemeenten hebben hierop hun zienswijze ingediend.

De ontvangen feedback over de NRD heeft geleid tot aanpassingen, zoals het verkleinen van sommige onderzoeksgebieden en het schrappen van een onderzoeksgebied in de Eempolder in Eemnes, vanwege de status van weidevogelkerngebied.

De resultaten van het milieuonderzoek (planMER) worden later dit jaar aan de gemeenten aangeboden samen met de locaties die daaruit als meest kansrijk naar voren komen. Behalve de milieueffecten wordt hiervoor ook gekeken naar de aansluitbaarheid op het elektriciteitsnet en de mogelijkheid voor lokaal eigendom van windmolens. De gemeenten krijgen daarna zes maanden de tijd om aan te geven welke wind- of zongebieden ze willen benutten om de gezamenlijke klimaatdoelen waar te maken. Ook de provincie kan daarna, indien nodig, plannen voor windenergie mogelijk maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.