Ads Top

Subsidieregeling voor zonnepanelen op parkeerterreinen

Initiatiefnemers die zonnepanelen op parkeerterreinen willen realiseren, kunnen binnenkort terecht bij de provincie Drenthe voor een nieuwe subsidieregeling. Daar hebben Gedeputeerde Staten vandaag positief over besloten.

Met de subsidieregeling kunnen zogeheten ‘solar carports’ worden ontwikkeld: een bestaand parkeerterrein dat overdekt wordt met zonnepanelen, denk bijvoorbeeld aan het TT-circuit. Initiatiefnemers die dergelijke projecten willen ontwikkelen op terreinen met minimaal 20 parkeerplaatsen kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen voor het financieren van funderingskosten.

Zonnepanelen hebben de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen. Zonnepanelen op daken zijn populair, zowel bij woningen als bij bedrijven. Zonnepanelen op openbare parkeerterreinen, zogeheten solar carports, zijn relatief nieuw in deze ontwikkeling.

De regeling bevat in totaal 150.000 euro. Initiatiefnemers die solar carports willen realiseren kunnen een maximaal bedrag van 50.000 euro vragen voor bijvoorbeeld 'kosten voor de aanleg en versteviging van de fundering.' De regeling kan ook gecombineerd worden met andere subsidieregelingen van de provincie, zoals de regeling die oplossingen voor netcongestie subsidieert. Bij de uitvoering van de regeling trekt de provincie samen op met gemeenten. Het gaat om parkeerterreinen met meer dan twintig parkeerplaatsen. De regeling gaat open vanaf begin oktober.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.