Ads Top

Gasunie: Grote stappen gezet in uitvoering investeringsagenda Visie 2030

Gasunie wil haar investeringsprogramma voor de jaren tot en met 2030 uitbreiden. Voor 2022 staat al een groot aantal investeringen in duurzame energie-infrastructuur gepland.

De Russische inval in Oekraïne is echter aanleiding om in 2022 ook extra aandacht te besteden aan de leveringszekerheid voor Nederland, Duitsland en Europa. Gasunie onderzoekt daarom de mogelijkheden om nog dit jaar de importcapaciteit voor LNG in Nederland verder te vergroten.

De gesprekken met de Duitse overheid over de bouw van een nieuwe terminal voor LNG en waterstof in Brunsbüttel zijn in de afrondende fase. Gasunie hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van de terminal.

Gasunie transporteerde in 2021 in Nederland 79,3 miljard m3 aardgas (+0,7%). In Duitsland vervoerde Nederland 27,3 miljard m3 (+6,6%). Om de sluiting van het Groningenveld mogelijk te maken, wordt stikstof toegevoegd aan aardgas dat uit het buitenland komt. Daarmee maakt men het aardgas geschikt voor huishoudelijk gebruik.

In het afgelopen gasjaar (oktober 2020 tot oktober 2021) vermeed men hiermee de productie van 39,3 miljard m3 Groningengas. Ook is in 2021 met man en macht gewerkt aan de bouw van de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek, waarbij extra inspanningen zijn gedaan om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen.  

Het bedrijfsresultaat van Gasunie is 444 miljoen euro lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van een terugname van een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering van 300 miljoen euro in 2020. Gecorrigeerd voor dit effect is het bedrijfsresultaat 144 miljoen lager dan in 2020.

De energiekosten voor gastransport zijn 110 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Dit wordt voor ongeveer 80 procent veroorzaakt door hogere energietarieven in met name de tweede helft van 2021. Daarnaast is het energieverbruik van de installaties toegenomen als gevolg van een hogere inzet. De hogere energiekosten in 2021 worden door de toezichthouder voor het merendeel nagecalculeerd, waardoor deze hogere kosten in de komende jaren terugvloeien naar Gasunie als hogere omzet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.