Ads Top

Ruimte voor windmolens in Amsterdamse haven

Het stadsbestuur heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan ‘Windenergie Sloterdijk III’ en legt dit ter inzage zodat belanghebbenden kunnen reageren.

Voor de windmolens in het havengebied Westpoort, op het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam West van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn al in 2021 vergunningen afgegeven door de provincie Noord-Holland. Met het wijzigingsplan worden de locaties en de veiligheidszones van de vier windmolens van het windpark Westpoortweg nu ook vastgelegd in het bestemmingsplan.

De ontwikkeling van het windpark begon al voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). De eerste vergunningaanvraag is in 2016 gedaan, maar de regels van de provincie stonden plaatsing toen niet toe. Na verruiming van de provinciale regels voor windenergie heeft het waterschap in 2020 opnieuw een vergunningaanvraag ingediend. De vergunning is in 2021 verleend, er zijn toen geen zienswijzen of beroepen ingediend op de vergunning.

Het waterschap en de gemeente nemen de impact op natuur en gezondheid serieus, en daarom is voor de vergunningaanvraag veel onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het windpark.

In 2021 zijn door de gemeenteraad zoekgebieden voor windenergie vastgesteld om binnen de gemeentegrenzen ongeveer 17 extra windmolens te plaatsen. De plannen maken, samen met de ambitie om voor 400 MW aan zonnepanelen op grote daken te plaatsen, deel uit van de RES. Hiermee geeft Amsterdam invulling aan de afspraken die zijn gemaakt in het landelijk Klimaatakkoord. De ontwikkeling van Windpark Westpoort is gestart voor de vaststelling van de RES en valt daarom niet binnen de reflectiefase die nu plaatsvindt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.