Ads Top

Subsidie voor groene waterstofketen in Terneuzen

Provincie Zeeland stelt 45.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar een groene waterstofketen in Terneuzen. Dit bedrag is afkomstig uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

In Terneuzen werkt een groep bedrijven onder aanvoering van H4A aan de realisatie van een waterstoftankstation voor zwaar transport, werk- en vaartuigen. Tegelijkertijd ontwikkelt VoltH2 een waterstoffabriek en ontwikkelt Zeeuwind plannen voor opwekking van duurzame energie. Deze partijen hebben zich verenigd voor een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van een groene waterstofketen.

In dit project groene waterstofketen Terneuzen wordt met kennispartner HZ University of Applied Sciences een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden om deze ontwikkelingen aan elkaar te koppelen en zo een volledig groene waterstofketen te realiseren. Dit stelt ondernemers in de regio in staat om naast elektrificatie ook waterstof in te zetten om hun C02 reductie doelen voor 2030 te halen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.