Ads Top

Nieuwe wetgeving stelt extra eisen aan energieleveranciers

 Energieleveranciers die gas of elektriciteit leveren aan consumenten of dit willen gaan doen, krijgen te maken met extra eisen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het gebied van hun financiële, organisatorische en technische kwaliteiten. De ACM zal in overleg treden met de minister voor Klimaat en Energie over hoe deze eisen ook in de nieuwe Energiewet een plek kunnen krijgen.

Energiebedrijven zullen onder meer hun financiële continuïteit en de houdbaarheid van hun bedrijfsplan beter moeten onderbouwen. Daarnaast moeten ze aantonen dat zij beschikken over adequaat risicomanagement. Ook de eisen voor deskundigheid gaan omhoog. Hiermee volgt de ACM de aanbevelingen op naar aanleiding van een extern onderzoek naar het toezicht op energieleveranciers.

De extra eisen moeten energieleveranciers weerbaarder maken tegen plotselinge inkoopprijsstijgingen op de energiemarkt. De eisen bieden geen garantie tegen faillissementen maar kunnen de kans daarop wel verkleinen. Daarom gaat de ACM samen met de wetgever ook kijken hoe kwetsbare consumenten beter beschermd kunnen worden tegen de financiële gevolgen van een faillissement.

De ACM zal de huidige wettelijke eisen op het gebied van financiële, organisatorische en technische kwaliteiten verder uitwerken in beleidsregels, op basis van onder meer gesprekken met de sector, beleidsmakers, consumentenorganisaties en experts. De ACM zal voor de zomer een concept voor deze beleidsregels ter consultatie voorleggen, zodat zij in kunnen gaan aan het begin van het nieuwe stookseizoen op 1 oktober 2022.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.