Ads Top

Provincie biedt gemeente helpende hand bij verduurzamen warmtebronnen

De provincie Noord Holland helpt gemeenten bij het zoeken naar nieuwe warmtebronnen om woningen en andere gebouwen mee te verwarmen. In 2050 is Nederland van het aardgas af. We maken dan alleen nog gebruik van betaalbare, duurzame warmte om onze huizen, kantoren en kassen te verwarmen en de industrie draaiend te houden.

Gemeenten hebben een sleutelrol in het beantwoorden van de vraag welke warmteoplossing in hun stad of dorp het meest geschikt is. Duurzaam verwarmen kan op allerlei manieren. Dat maakt het een complexe opgave. Wat de verstandigste keuze is, hangt af van veel factoren, zoals de aanwezigheid van duurzame warmtebronnen, de samenstelling van wijken en het soort woningen dat er staat.

Warmte voor woningen en gebouwen kan bijvoorbeeld via warmtenetten worden geleverd. Die trekken zich vaak weinig aan van gemeentegrenzen. En in sommige gevallen kunnen oplossingen in de ene gemeente nadelige gevolgen hebben voor aangrenzende wijken in een andere gemeente.

Om een eerste indruk van de toekomstige warmtevoorziening op wijkniveau hebben zij in 2021 Transitievisies Warmte opgesteld. Omdat de overgang van aardgas naar elektriciteit nieuw is, is dat nog een hele zoektocht voor veel van hen. Wij ondersteunen hen bij deze stappen graag met kennis en subsidies. Het Service Punt Duurzame Energie speelt hierbij een belangrijke rol.

De hoge gasprijs onderstreept de noodzaak om over te schakelen op duurzame energiebronnen en draagt er aan bij dat deze overstap voor burgers en bedrijven aantrekkelijker wordt. Daarnaast stabiliseren hierdoor de energieprijzen op termijn doordat gebruik wordt gemaakt van ‘gratis’ duurzame bronnen zoals zon, wind of bodem en omdat we minder afhankelijk worden van levering uit het buitenland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.