Ads Top

Gemeenten in Groene Metropoolregio kopen 100 procent lokaal opgewekte groene stroom in


Zestien gemeenten uit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen maken vanaf nu voor 100 procent gebruik van groene elektriciteit. En dat kopen zij van hun eigen inwoners.

Na vijf jaar is het de gemeenten in de Groene Metropoolregio, samen met Greenchoice en Wiek-II gelukt dat alle gemeentelijke gebouwen en voorzieningen.

Bij de start van de samenwerking werd 20 procent van de stroom lokaal geproduceerd. Dit kwam van wind- en zonneparken, met lokale energie-initiatieven, van Wiek-II. De overige 80 procent van de stroom bestond uit groene stroom van Greenchoice, van Nederlandse bodem.

De ambitie van de gemeenten in de Groene Metropoolregio ging verder: namelijk om alle stroom die de gemeenten verbruiken binnen vijf jaar uit 100 procent lokale duurzame bronnen te laten komen met nieuwe lokale projecten. De gemeenten verbruiken zo’n 80 GWh per jaar, voor onder andere de gemeentehuizen, wijkcentra, sport­accommodaties, verkeerslichten en lantarenpalen.

Samen met onder meer Wiek-II zijn verschillende wind- en zonneparken en zonnedaken gerealiseerd om de gemeenten in de Groene Metropoolregio van lokale groene stroom te voorzien. Onder andere via Windpark en Zonnepark Koningspleij, Solarpark Lingewal, Windpark Nijmegen-Betuwe, Drijvend zonnepark Lingewaard en zonnedaken in Berg en Dal.

Greenchoice koopt deze lokale groene stroom in en is uiteindelijke de stroomleverancier van de gemeenten. De projecten die lokale energie leveren zijn meestal in eigendom van lokale energie-coöperaties.

Een deel van de opbrengst komt via een Omgevingsfonds ten goede aan de omgeving van de projecten. Ook het onderhoud van de wind- en zonneparken is zoveel mogelijk lokaal uitbesteed. Op deze manier profiteren inwoners en lokale partijen zoveel mogelijk. Nu de doelstelling is gehaald, hebben de gemeenten de samenwerking met Greenchoice verlengd met nog eens vijftien jaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.