Ads Top

Staalkaart helpt gemeenten bij inpassen energie-infrastructuur

De onlangs gepresenteerde Staalkaart Netbeheer Nederland Elektriciteit en Gas in het Omgevingsplan is een nieuw juridisch hulpmiddel bij het versnellen van de ruimtelijke inpassing van energie-infrastructuur, zowel boven- als ondergronds. 

De netbeheerders komen hiermee de naar schatting ruim tweeduizend beleidsmedewerkers tegemoet die zich – aan de hand van de toekomstige Omgevingswet – buigen over de inpassing van o.a. kabel- en leidingentracés, transformator- en gasontvangstations.

De energietransitie leidt nu al tot een groter beslag op de ruimte in ons land. Met name de sterke uitbreiding van het elektriciteitsnet is zowel boven- als ondergronds een vraagstuk voor veel gemeenten. Bedoeling van de staalkaart ‘Elektriciteit en Gas in het Omgevingsplan’ van de netbeheerders is om de beleidsmedewerkers tijd te besparen in de toch al complexe procedures.

De staalkaart van de netbeheerders staat overigens  los van de staalkaarten die de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ontwikkelt. Die hebben betrekking op gebiedstypen – onder andere bedrijventerreinen – waar de netbeheer-staalkaart specifiek gaat over  energie-infrastructuur.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.