Ads Top

Eerste Belgische groene waterstoffabriek verwacht

Ingenieursbureau Sweco begeleidt het vergunningstraject van de 25 megawatt productie-eenheid voor groene waterstof in Zeebrugge. Dit is een primeur voor België en zet de waterstofambities extra kracht bij.

De opdrachtgever is het Hyoffwind-consortium (Virya Energy en Fluxys) dat John Cockerill en BESIX heeft gekozen als technologiepartners en als partners voor het ontwerp en de realisatie.

Sweco is verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning (voor de bouw en exploitatie) en de subsidies van deze elektrolyse-installatie voor groene waterstof.

De vergunningsaanvraag werd eind 2021 ingediend en het consortium verwacht een vergunning tegen midden 2022. De finale investeringsbeslissing, die ook onderhevig is aan de toekenning van subsidies door de Vlaamse Overheid in het kader van het relance-plan, zal worden genomen in de loop van 2022.

In een eerste fase, zal het geplande project bestaan uit een installatie die 25 MW elektriciteit kan omzetten in groene waterstof, maar in tweede fase beogen de partners een opschaling tot 100 MW. Dit pioniersproject, gecombineerd met de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur, zal een belangrijke bijdrage leveren aan de Vlaamse, maar ook Belgische en Europese waterstof strategie door een eerste stap te zetten richting de uitbouw van Vlaanderen en België als Europese draaischijf voor groene waterstof.

Het Hyoffwind project wordt ontwikkeld door een consortium met activiteiten doorheen de hele waardeketen van energie. Het consortium bestaat uit Virya Energy (productie en commercialisatie van hernieuwbare energie) en Fluxys (vervoer van groene molecules), en beoogt de ontwikkeling van een power-to-gas installatie die hernieuwbare elektriciteit kan omzetten in groene waterstof.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.