Ads Top

Handreiking helpt gemeenten bij opstellen lokale normen windturbines

Gemeenten die aan de slag willen met eigen, lokale normen voor windenergie kunnen gebruik maken van de handreiking(verwijst naar een andere website) die gemeenten in de Rotterdamse regio hebben opgesteld.

De handreiking helpt overheden om na te denken over de normen die het beste passen in de specifieke situatie van het windpark, de juiste onderzoeken te doen.

Op 30 juni 2021 deed de Raad van State uitspraak in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. In de uitspraak oordeelt de Raad van State dat de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer buiten toepassing moeten worden gelaten. Voor deze rijksregels is namelijk niet de juiste procedure gevolgd. Volgens een EU-richtlijn had een milieueffectrapport (planMER) moeten worden gemaakt.

Het blijft mogelijk om nieuwe windparken te realiseren. Overheden zullen daarvoor zelf moeten afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar achten. Die afweging moet worden voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de lokale situatie toegesneden motivering. Deze handreiking helpt hen daarbij.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.