Ads Top

Vier Enexis gemeenten starten met nieuwe aardgasvrijer gemeenten

 

Tijdens het congres van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) vorige week zijn de veertien gemeenten bekendgemaakt die een rijksbijdrage krijgen om hun dorp, buurt of wijk aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

Vier gemeenten vallen in het verzorgingsgebied van Enexis Netbeheer. De gemeenten ontvangen gezamenlijk ruim 50 miljoen euro voor de zogeheten proeftuinen.

In oktober 2018 startten de eerste gemeenten met de proeftuinen aardgasvrije wijken. Twee rondes verder zijn er in totaal 64 wijken, buurten en dorpen die met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag zijn gegaan. De proeftuinen zijn bedoeld om samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen te leren hoe een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij(-ready) kan worden gemaakt. In deze ronde ligt de focus op uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. De concrete uitvoering is ook voor netbeheerders een belangrijk aandachtspunt.

De volgende wijken die zijn aangewezen tot proeftuin liggen (deels) in het verzorgingsgebied van Enexis.

Drenthe

    Coevorden (netbeheerder Rendo is hier verantwoordelijk voor het gasnet, Enexis Netbeheer voor het elektriciteitsnet)
        De gemeente krijgt subsidie voor de wijk Dalen. Er wordt gewerkt aan een stapsgewijze aanpak met woningisolatie, decentrale opwek (PV), hybride en all-electric warmtepompen. Voor de vooroorlogse woning wordt gekeken naar verwarming met groen gas. De ambities komen voort uit een bewonersinitiatief.

Noord-Brabant

    Eindhoven
        De gemeente krijgt subsidie voor de Generalenbuurt. Met een stapsgewijze aanpak met woningisolatie wordt gewerkt aan een oplossing met een zeer lage-temperatuurwarmtenet op basis van aquathermie. Er is de wijk goede verbinding met andere opgaven, zoals energiearmoede en biodiversiteit.

Limburg

    Peel en Maas
        De gemeente krijgt subsidie voor Panningen-centrum. Er wordt gewerkt aan een collectief warmte/koude-systeem met de inzet van zonnewarmte en seizoensopslag. Er is een mooie samenwerking tussen bewoners en woningcorporatie.

Groningen

    Westerkwartier
        De gemeente krijgt subsidie voor de verduurzaming van de MOL-dorpen. Er wordt sterk ingezet op isolatie en hybride- en all-electric warmtepompen. Het initiatief komt van actieve dorpsverenigingen en energiecoöperaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.