Ads Top

Stichting vordert namens gedupeerden ruim 400 miljoen terug van Vattenfall

De Stichting Nuon-Claim sleept Vattenfall (het voormalige Nuon) voor de rechter, omdat de  energieleverancier stelselmatig aan Mkb’ers en non-profit organisaties een onterechte opslag in rekening heeft gebracht bij zijn energienota’s.

Naar schatting gaat het om 5000 benadeelde klanten voor wie de Stichting terugbetaling van de teveel betaalde kosten vordert. In totaal gaat het om een bedrag van ruim € 400 miljoen plus rente.  
 
In 2002 is de energiemarkt geliberaliseerd en zijn de energiebedrijven opgesplitst in netbeheerders en energieleveranciers. Het voormalige Nuon is opgesplitst in een energieleverancier - Nuon, nu Vattenfall - en een beheerder van het netwerk - Continuon, nu Liander. Klanten betalen aan de netbeheerder een vergoeding voor het transport van elektriciteit. Vóór de splitsing bracht Nuon die vergoeding in rekening. Na de splitsing bracht Continuon die vergoeding - terecht -  zelf in rekening, en betaalden de klanten dit rechtstreeks aan Continuon.  
 
Energieleverancier Vattenfall is bij een grote groep klanten echter een vergoeding voor 'gecontracteerd vermogen' in rekening blijven brengen en blijven innen. De omschrijving van deze vergoeding lijkt sterk op de omschrijving van de door Continuon in rekening gebrachte kosten voor 'gecontracteerd transportvermogen'.

Dit deed Vattenfall bij klanten met een zogenoemde grootverbruikaansluiting. Aangezien Vattenfall na de liberalisering van de energiemarkt niet meer over een eigen netwerk beschikte, heeft zij deze kosten jarenlang ten onrechte in rekening gebracht. Deze 'opslag', waar volgens de Stichting en energie-experts geen dienst van Vattenfall tegenover staat, verhoogt de elektriciteitslasten voor deze klanten met gemiddeld 80%.
 
Extra pijnlijk is, volgens de stichting, dat het een groep van benadeelden betreft die al vóór 2002 klant waren. Het gaat voornamelijk om kleine, elektriciteit-intensieve bedrijven en non-profitorganisaties zoals sportclubs, studentenverenigingen en musea. Vattenfall claimt ten onrechte dat deze klanten een passend product is aangeboden toen Nuon in 2002 werd opgesplitst.

Deze klanten vertrouwden echter op een normale prijsberekening door Vattenfall en wisten niet dat ze al jarenlang werden benadeeld. Bovendien heeft een grote groep van deze klanten nimmer een nieuw contract getekend. Aan andere klanten van Vattenfall, die bijvoorbeeld een contract afsloten via een prijsvergelijkings-site, worden deze kosten niet in rekening gebracht. Vattenfall geeft geen consistente verklaring voor het in rekening brengen van deze kosten. Ook op de website van het bedrijf staat hierover geen informatie.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.