Ads Top

Plannen uitbreiding elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek ter inzage

 

Om de opgewekte duurzame energie door te provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitsleidingen nodig. Ook wordt een schakelstation in Beverwijk gebouwd en worden de bestaande kabels daarop aangesloten.

Om deze werkzaamheden mogelijk te maken heeft de provincie Noord Holland, in overleg met de betrokken gemeenten, een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld.

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Dit plan is opgesteld op basis van het eerder, met onder andere de omgeving en gemeenten, besproken voorkeurstracé voor de nieuwe leidingen en het schakelstation. De verbinding loopt door 6 gemeenten; Beverwijk, Heemskerk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar.

In het ontwerp PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt, welke milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn en informatie over de verdere procedure. Het ontwerp PIP ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van woensdag 16 februari 2022 tot en met dinsdag 29 maart 2022.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.