Ads Top

Alliander en Radboud Universiteit versterken samenwerking


De Radboud Universiteit en energienetwerkbedrijf Alliander gaan de komende twee jaar intensief samenwerken. Daarvoor tekendeb beide organisaties op 1 maart een intentieverklaring met de ambitie onderzoek, onderwijs en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten en zodoende de energietransitie optimaal te ondersteunen.

In de samenwerking wisselen Alliander en de Radboud Universiteit experts en onderzoeksfaciliteiten uit en initiëren ze gezamenlijk master-, PhD- en postdocprojecten. Daarbij werken ze onder andere aan digitale technologieën die het netwerkbeheer kunnen ondersteunen, rekening houdend met de veranderende energieproductie.

De partijen gaan op vijf gebieden samenwerken: Kunstmatige intelligentie voor optimalisatie van elektriciteits- en gasdistributienetten, het voorkomen, analyseren en oplossen van veiligheidsdreigingen, het ontwikkelen van fysische modellen die inzicht geven in het elektriciteitsnet , scherper inzicht krijgen in de risico’s op overbelasting en storingen met behulp van geavanceerde statistiek en het ontwikkelen en optimaliseren van ondersteunende technologieën voor fysiek en administratief werk.

Ook op andere gebieden wordt de samenwerking verder uitgebouwd, zoals in de managementwetenschappen. Ook de juridische, sociale en maatschappelijke aspecten van de energietransitie worden onder de loep genomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.