Ads Top

Utrechtse partners in energietransitie positief over samenwerking

Utrecht heeft onderzocht hoe de gemeente samen met andere partijen de energietransitie vormgeeft. De gemeente heeft ruim dertig partners bevraagd. Zij staan overwegend positief tegenover de samenwerking met de gemeente en doen ook een aantal verbetervoorstellen.

De samenwerkingspartners deden ook een aantal verbetervoorstellen. Zo willen ze dat de gemeente vroegtijdig communiceert over de volgorde waarin verschillende wijken aardgasvrij worden gemaakt. Ook gaven veel partijen aan dat naast de wens om aardgasvrij te worden, ook energiebesparing een plek zou moeten krijgen in de ambities van de gemeente.

De gemeente heeft een groot bereik met de inzet van de wet milieubeheer voor de zakelijke markt. Op basis daarvan hebben bedrijven en instellingen in de stad veel energiebesparende maatregelen getroffen. De zakelijke markt zou een meer gevarieerde aanpak van de gemeente waarderen, met daarin ook plek voor initiatieven anders dan de handhaving van de wet milieubeheer. Denk aan ondersteuning bij complexe vraagstukken of financieringskwesties, deelname aan enthousiasmerende activiteiten of gezamenlijke vernieuwingsprojecten.

Utrecht gebruikt de aanbevelingen om de aanpak voor de komende jaren verder vorm te geven. De communicatie over het aardgasvrij maken van woonwijken wordt versterkt. Na de zomer starten gesprekken met de stad over de energietransitie, waarin aandacht is voor de ideeën, zorgen en wensen van inwoners.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.