Ads Top

NDSM Energie, Amsterdam Wind en gemeente Amsterdam ondertekenen overeenkomst voor windmolens Noorder IJ-plas

De gemeente Amsterdam, NDSM Energie en de bewonerscoöperatie Amsterdam Wind hebben recentelijk een intentieovereenkomst getekend om windmolens te gaan ontwikkelen in het gebied in de omgeving van de Noorder IJ-plas in Amsterdam Noord.

De gemeente Amsterdam wil het aandeel duurzame energie dat in de stad wordt opgewekt vergroten, onder meer door tot 2030 50 MW aan windenergie te realiseren. Van alle windturbines moet uiteindelijk 50 procent of meer in lokaal eigendom van bewoners en bedrijven komen.

De intentieovereenkomst houdt voor de gemeente in dat zij haar steun uitspreekt voor het initiatief en bereid is om mee te werken aan de planologische inpassing die nodig is om de windmolens te realiseren. Ook is de gemeente bereid om grond tegen marktconforme tarieven beschikbaar te stellen.

De partijen en de gemeente gaan gezamenlijk verkennen of het initiatief haalbaar is. De coöperaties gaan daarvoor het plan uitwerken en een participatieproces met belanghebbenden vormgeven.

De Noorder IJ-plas is onderdeel van Haven-Stad, dat als ambitie heeft om het meest duurzame woon-werkgebied van de Metropoolregio Amsterdam te worden. Het inpassen van windmolens in en rond de Noorder IJ-plas is een belangrijke eerste stap om daar te komen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.