Ads Top

'Houd Wind op land betaalbaar en volg afspraken Klimaatakkoord'

Vandaag vergadert de Tweede Kamer in het AO Klimaat & Energie over vele onderwerpen die ook voor de windsector van belang zijn. Vereniging NWEA heeft de Tweede Kamerleden laten weten dat zij het belangrijk vindt dat de energietransitie voor Nederland betaalbaar blijft; windenergie speelt daarbij een cruciale rol, zowel op land als op zee.

De windsector pleit ervoor dat het kostprijsreductiepad voor wind op land uit het klimaatakkoord in stand blijft zoals afgesproken. Windenergie is de goedkoopste optie om de gewenste CO2-reductie te realiseren.

De door de minister vastgestelde basisbedragen voor de SDE++ 2020 en de PBL conceptbedragen voor 2021 zijn echter zó laag dat het de vraag is of windprojecten op land nog gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van de RESsen.

Windenergie is nu al de goedkoopste optie in de SDE++ en kan dat de komende jaren blijven. De minister heeft voor de SDE++ van 2020 de gemiddelde kostprijs veel verder te laten zakken dan het kostprijsreductiepad uit het klimaatakkoord. Bovendien worden er steeds meer en vaker extra eisen gesteld rondom inpassing, hoogte, natuur, (financiële) participatie e.d.

De windsector werkt daar graag aan mee, maar het zorgt generiek voor extra kosten. Onduidelijk is wie die kosten moet dragen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.