Ads Top

Coalitie presenteert actieagenda voor versnelling energietransitie

Met de lancering van de coalitie Wind Meets Industry, met bijbehorende actieagenda, wordt woensdagmiddag 1 juli een grote stap gezet om de duurzame energievoorziening te versnellen.

Steunend op een brede achterban presenteert een coalitie van Energie-Nederland, NWEA, VEMW en de Topsector Energie vandaag een actieagenda om de industriële vraag naar groene energie te koppelen aan het grootschalig aanbod van wind op zee.

Zonder wind op zee is duurzame elektrificatie van de industrie niet mogelijk. De zekerheden die nodig zijn voor succesvolle duurzame exploitatie op lange termijn, vragen om slimme samenwerking op korte termijn.

Partijen ervaren nu allerlei drempels en barrières waardoor de verduurzaming van de industrie niet goed van start kan. De coalitie focust op het wegnemen van deze belemmeringen.

De hoofdpunten die de coalitie in haar actieplan benoemd heeft zijn:
1.    De tijdige beschikbaarheid van elektriciteitsinfrastructuur. De coalitie maakt gezamenlijk plannen voor vraag en aanbod en onderzoekt hoe zij bij kan dragen aan het sneller aanleggen van infrastructuur op land en zee. Zo staan ze samen sterker in gesprek met de netbeheerders en overheid.
2.    De coalitie gaat voorstellen doen voor een pad waarbij investeringen op elkaar worden afgestemd en zet in op het opstellen van een langjarige elektrificatie-agenda met de overheid.
3.    De coalitie gaat kennissessies tussen de sectoren organiseren. Zo kunnen de sectoren samen innoveren en financiering zoeken. 
4.    De coalitie onderzoekt hoe het energiesysteem flexibeler kan worden door betere afstemming van vraag en aanbod, zowel op de korte als de lange termijn. Ook zullen zij aanbevelingen doen over regelgeving en stimulerend overheidsbeleid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.