Ads Top

Advies over voorwaarden voor netwerkbedrijven op warmtemarkt

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een aanvullend advies uitgebracht over de voorwaarden waaronder netwerkbedrijven een ruimere rol zouden kunnen spelen op de warmtemarkt dan nu het geval is. De ACM komt met dit advies op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het aanleggen en exploiteren van een warmtenet brengt kosten en risico’s met zich mee. Extra waarborgen zijn daarom nodig om de onafhankelijkheid van het netbeheer en de leveringszekerheid van elektriciteit en gas zeker te stellen, additionele financiële risico’s voor het netbeheer te beperken en om kruissubsidies naar en bevoordeling van andere onderdelen van het netwerkbedrijf te voorkomen.

Een waarborg is bijvoorbeeld dat bestuurders van de netbeheerder volledig onafhankelijk moeten kunnen opereren. Een netbeheerder moet verder over eigen personeel en financiering beschikken en is beperkt in het verstrekken van bijvoorbeeld hypotheekrechten ten behoeve van schulden van zusterbedrijven. Ook moet een netbeheerder transparant handelen en moet het non-discriminatoir opereren richting de leveranciers en afnemers.

De productie van warmte gaat bovendien vaak gepaard met productie, handel en levering van elektriciteit en/of gas. In de Elektriciteit- en Gaswet staat dat het netwerkbedrijf geen productiefunctie mag verrichten. Een aanpassing van deze regels is dus mogelijk nodig voor een rol van het netwerkbedrijf bij warmte.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.