Ads Top

Overijssel goed op weg met zonne-energie

Overijssel wil dat in 2023 door besparingsmaatregelen het energie- verbruik met ruim 6 procent is afgenomen. Daarnaast is het doel om voor het overgebleven energiegebruik 20 procent uit hernieuwbare bronnen te halen.

De provincie zet daarbij vooral in op energie uit wind, zon, biomassa en bodem (zoals geothermie).

Vanaf 2012 is het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijven steeds populairder geworden. Vanaf 2014 zien we ook dat zonnevelden in Overijssel in opmars zijn. In alle gevallen gaat het hier om installaties die elektriciteit opwekken (zon-PV installaties). In totaal is het geïnstalleerd vermogen in Overijssel vanaf 2012 toegenomen van 32,4 megawattpiek (MWp) naar 391,8 MWp (figuur 1).

Vanaf 2014 is ook het plaatsten van zonnepanelen in zonneparken of –weides op gang gekomen. In 2015 en 2016 ging dit nog om een geringe hoeveelheid van 0,8 MWp. Sinds 2017 is ook hier een toename met 3,5 MWp in 2017 en 9,8 MWp in 2018. Deze trend zet sterk voort. In 2018 lag 48,5 procent van het geïnstalleerd vermogen op woningen, 49 procent bij bedrijven en 2,5 procent op zonnevelden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.