Ads Top

Procedure voor windpark Eemshaven West van start

Energiebedrijf Vattenfall wil een windpark aanleggen in de Eemshaven West. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat voor dit windpark de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage kan worden gelegd. Dit is de eerste stap in de ruimtelijke procedure.

Door de grootte van het project is de provincie het bevoegd gezag. Allereerst wordt de NRD ter inzage gelegd. Daarna worden er een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Als dit afgerond is, wordt er een omgevingsvergunning verleend. 

In de provincie Groningen worden windparken in drie gebieden geconcentreerd. De Eemshaven is hier één van. Het zoekgebied voor windpark Eemshaven West ligt globaal tussen de Waddendijk en de Binnenbermsloot (ten westen van de Eemshaven). Het windpark Eemshaven West levert een bijdrage aan de doelen van het Klimaatakkoord en de overgang naar duurzaam opgewekte energie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.