Ads Top

Stichting mag voor klanten geld terugvorderen tegen Vattenfall

De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de Stichting Nuon-Claim de (exclusieve) belangenbehartiger is van door Vattenfall gedupeerde Mkb’ers en non-profit organisaties. De stichting  eist namens de gedupeerden een schadevergoeding van Vattenfall voor ten onrechte aan hen in rekening gebrachte kosten.

De collectieve rechtszaak gaat over een vergoeding die Nuon, dat intussen is overgenomen door Vattenfall, in rekening bracht aan circa 4.800 gedupeerde klanten met een grootverbruikersaansluiting voor elektriciteit, de zogenaamde kW-vergoeding. Nuon, later Vattenfall, leverde geen enkel product of dienst voor deze vergoeding. Toch is de onderneming deze kostenpost blijven factureren.
 
De zaak tegen Vattenfall valt deels onder de nieuwe wet voor collectieve acties uit 2020 (de WAMCA). Een stichting dient volgens deze wet aan bepaalde eisen te voldoen om namens alle gedupeerden te mogen optreden. De Stichting Nuon-Claim voldoet volgens de rechtbank aan deze eisen. Het is de eerste stichting die sinds de invoering van het WAMCA-regime op deze wijze schadevergoeding mag vorderen. De rechtbank biedt partijen een termijn voor een schikkingstraject. Komt het niet tot een schikking, dan volgt de inhoudelijke behandeling van de vordering. De vorderingen van klanten die voor 15 november 2016 hun contract met Vattenfall beëindigden, vallen onder de oude collectieve actie recht. Het blijft voor deze groep klanten van belang dat zij zich aanmelden bij Stichting Nuon-Claim.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.