Ads Top

Stedin publiceert ambtieus investeringsplan

Regionale netbeheerder Stedin publiceerde begin november haar investeringsplan met de uitbreidings- en vervangingsprojecten voor de periode 2024 tot 2033. In het plan is te lezen dat de bouwopgave door de verduurzamings- en elektriciteitsvraag veel groter is dan het tempo waarin de netbeheerder het elektriciteitsnet op dit moment kan uitbreiden. Zo is in het Rotterdamse havengebied de groei, die was voorzien tussen 2020 en 2030, al in 2022 bereikt.

De enorme versnelling van verduurzamingsplannen heeft tot gevolg dat het werkpakket van Stedin bovenmatig stijgt. Hierdoor ontstaat voor een verschil tussen wat de netbeheerder zou moeten realiseren om aan de vraag te voldoen en dat wat zij daadwerkelijk kan uitvoeren.

Stedin investeert momenteel bijna 800 miljoen euro per jaar in haar elektriciteits- en gasnetten; een stijging van twintig procent ten opzichte van twee jaar geleden. Die investering neemt in de periode 2024-2026 verder toe met een gemiddelde ambitieuze investering van 1 miljard euro per jaar.

Tot en met het jaar 2026 wordt 2,5 miljard euro geïnvesteerd om de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en 0,6 miljard euro in het gasnet. Het investeringsplan wordt op 1 januari 2024 voor akkoord ingediend bij de Autoriteit Consumenten en Markt (ACM).
 
Door naast versnellingsmaatregelen maximaal op te schalen in het werven van vakbekwaam personeel en het verkrijgen van voldoende materiaal, heeft Stedin er vertrouwen in dat zij het huidige verschil tussen de verduurzamingsvraag en de capaciteit van het elektriciteitsnet de komende jaren kan inlopen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.