Ads Top

AuditCommissie Waddengas oordeelt positief over monitoring bodem en natuur

De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2022 de gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee in beeld gebracht. De bodemdaling bleef binnen de afgesproken grenzen, de zogenaamde 'gebruiksruimte’, en er zijn geen nadelige effecten voor de natuur als gevolg van de gaswinning. De Auditcommissie deelt deze conclusies.

Dat schrijft de Auditcommissie Gaswinning Waddenzee – onderdeel van de Commissie voor de milieu effect rapportages (m.e.r.) – in haar jaarlijkse beoordeling over de monitoring aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het advies van de commissie is voor de NAM een bevestiging dat gaswinning onder de Waddenzee op verantwoorde wijze mogelijk is zonder negatieve impact op de natuur. Voor de NAM geeft dit oordeel ook de onderbouwing dat we het Ternaard project veilig en verantwoord voor de natuur en het milieu van het Waddengebied kunnen ontwikkelen.

Sinds 2006 wint NAM aardgas uit de zogenaamde MLV-velden onder Waddenzee, het gaat dan om de gasvelden Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Die winning voeren we uit onder zeer strikte vergunningsvoorwaarden, onder meer met het ‘hand aan de kraan-principe’. Daarvoor houden verschillende onderzoekers de bodemdaling nauwgezet in de gaten, ook zijn er ecologen die de natuur monitoren. De AuditCommissie beoordeelt jaarlijks alle monitoringsresultaten in opdracht van de ministeries van Ecomomische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Zowel de onderzoeken als het oordeel van de AuditCommissie zijn openbaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.