Ads Top

Rijkswaterstaat start onderzoek naar laadpleinen voor elektrische vrachtwagens

In 2025 voeren veel steden zero-emissiezones in. Dit betekent dat de bevoorrading in principe plaatsvindt via elektrisch aangedreven transport, uitzonderingen middels overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen daargelaten. Mede door die ontwikkeling is de verwachting dat in 2030 10% van de vrachtwagens in Nederland elektrisch rijdt.

Om deze vrachtwagens te laten rijden is een landelijk dekkend netwerk van publieke en private laadpleinen cruciaal, zegt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen (Duurzame Mobiliteit). Zij heeft daarom Rijkswaterstaat opdracht gegeven een kennisprogramma naar laadpleinen voor elektrische vrachtwagens te bouwen. In het project verzamelt Rijkswaterstaat samen met marktpartijen en kennisinstellingen data, kennis en ervaringen over laadvoorzieningen voor elektrisch aangedreven vrachtwagens.

Staatssecretaris Heijnen heeft op 23 oktober 2023 het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen officieel gestart in Rotterdam: ‘Toegang tot laadinfrastructuur is van groot belang om de transportsector draaiende te houden. We moeten leren van deze ervaringen zodat we de kennis van de koplopers naar de hele sector kunnen brengen.’

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de inrichting en het gebruik van laadvoorzieningen voor elektrische vrachtwagens te verbeteren. Ook is het de bedoeling dat er meer duidelijkheid komt over investeringen in apparatuur, zoals een batterijsysteem.

In het living lab verzamelen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat met behulp van experimenten data op bestaande laadpleinen. Ze doen onderzoek naar onder andere de techniek van het laadplein, de verbinding met het bestaande energienet, de integratie in het logistieke proces, de ruimtelijke inrichting van een laadplein en de businesscase.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.