Ads Top

Nieuwe investeringsplannen TenneT: verdubbeling van portfolio

In het net gepubliceerde ‘Investeringsplan op Land’ en ‘Investeringsplan op Zee’ beschrijft TenneT welke projecten de komende tien jaar nodig zijn om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. De landelijke netbeheerder verwacht circa 700 grote infrastructurele projecten uit te voeren. Dit betreft onder meer netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, windparken op zee en reconstructieprojecten.

TenneT ontwikkelt de komende tien jaar onder meer vijf grotere nieuwe stroomsnelwegen (380kV) en gaat 140 hoogspanningsstations moderniseren.

Dit is een verdubbeling ten opzichte van de raming in het vorige investeringsplan (2022). De snelgroeiende vraag naar extra netcapaciteit is de voornaamste reden voor de stijging van het portfolio, onder meer door de verduurzaming van de industrie en de groei van het aantal warmtepompen, laadpalen, windturbines (op zee) en zonneparken.

Omdat de behoefte aan netcapaciteit groter is dan dat er kan worden gerealiseerd, is er een prioritering aangebracht in het portfolio. Om de betrouwbaarheid van het net te garanderen, wordt er een aanzienlijk deel geïnvesteerd in onderhoud en vervanging van het bestaande net. Daarnaast is er in nauwe samenwerking met de verschillende overheden gekeken naar projecten met een hoge prioriteit, zoals de zogenoemde MIEK-projecten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.