Ads Top

Gemeente Utrecht vraagt inwoners mee te denken over schone energie

De gemeente Utrecht is gestart met een raadpleging onder bewoners over mogelijke gebieden voor de opwek van schone energie. Hierin kunnen inwoners aangeven waar zij vinden dat de gemeente rekening mee moet houden bij het opwekken van schone energie met windmolens, zonnevelden en warmte uit de boden door een afweging te maken tussen waarden en belangen. Die gaan over de hoeveelheid duurzame elektriciteit en cultuurhistorische, sociaal-maatschappelijke, economische en milieutechnische effecten. Iedereen kan tot 1 december meedoen aan de online raadpleging.

Het doel van deze raadpleging is om samen met andere onderzoeken, zoals de milieueffectrapportage, te komen tot een gedegen advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist op basis hiervan medio 2024 in welke gebieden Utrecht schone energie kan gaan opwekken. “Daarna kijken we voor die gebieden hoeveel schone energie er kan komen en hoe we dat kunnen combineren met bijvoorbeeld natuur, recreatie en wonen”, aldus Energie-wethouder Lot van Hooijdonk. Bewoners en andere belanghebbenden worden uiteraard ook bij deze vervolgstappen betrokken.

Uit recent onderzoek blijkt dat een aantal gebieden in Utrecht mogelijk kansrijk zijn voor warmte uit de bodem, ook wel aardwarmte. Hiermee wordt water uit de bodem gepompt, dat door de leidingen van een warmtenet stroomt. Ook over het opwekken van aardwarmte wordt informatie opgehaald bij bewoners door middel van de raapleging.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.