Ads Top

Jetten wil maximale elektriciteitsprijs instellen voor schadevergoeding aan windparken op zee

Demissionair minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, wil een maximale elektriciteitsprijs vaststellen om de vergoeding te bepalen die Tennet moet uitkeren in geval van vertraging bij het aansluiten van offshore windparken of langdurige uitval van transportkabels.Het vastgestelde prijsplafond zal van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande windparken op zee. Dit staat in de wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee.

NWEA vindt het instellen van een dergelijk prijsplafond geen goed idee. Er moet geen maximumbedrag zijn, omdat het risico zo op de ontwikkelaars van het windpark wordt afgeschoven, terwijl zij er niets aan kunnen doen. De ontwikkelaars lijden schade en de eindverbruiker indirect ook. Het risico hoort bij Tennet te liggen, vindt de vereniging.

Windparkproducenten kunnen op dit moment onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een schadevergoeding als ze hun windpark al hebben gebouwd, maar nog niet kunnen exploiteren vanwege vertraging in de aansluiting op het net door Tennet. Wanneer er zich langdurig onderhoud voordoet aan zeekabels of stations, dat langer duurt dan afgesproken, is er eveneens ruimte voor compensatie. Ontwikkelaars kunnen dan een vergoeding ontvangen voor gederfde inkomsten uit de elektriciteitsproductie en voor de ‘gevolgschade’, waaronder kosten voor materieel en personeel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.