Ads Top

Betere benutting duurzame elektriciteit van grote zonneparken door batterijen

Het kabinet stelt 416 miljoen euro beschikbaar voor het gebruik van batterijen bij grote zonneparken op land en daken. Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een voorstel gedaan om de transporttarieven voor batterijen aan te passen om de kosten te verlagen. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen in te zetten op het Nederlandse elektriciteitsnet en kunnen naar verwachting veel meer batterijen geïnstalleerd worden.

Door de inzet van batterijen bij grote zonneparken op land en daken wordt ‘uitgesteld leveren’ mogelijk en kan de opgewekte duurzame elektriciteit beter benut worden. Op momenten dat er meer zonne-energie wordt opgewekt dan verbruikt, wordt elektriciteit tijdelijk opgeslagen en op momenten dat de zon niet of nauwelijks schijnt aan het stroomnet geleverd. Doordoor is er minder inzet van gas- en kolencentrales nodig tijdens die (avond)uren.
k
Onderzoeksbureau CE Delft heeft op verzoek van het kabinet de nut en noodzaak van subsidies voor batterijen onderzocht. Het onderzoeksbureau concludeert dat batterijen de goedkoopste en meest haalbare optie zijn om de CO2-uitstoot in 2030 verder te verlagen op momenten dat er minder aanbod is van duurzame elektriciteit op het elektriciteitsnet.

De 416,6 miljoen is eerder door het kabinet gereserveerd als onderdeel van het klimaatpakket dit voorjaar. Naar verwachting kan er 160 tot 330 megawatt (MW) aan batterijvermogen geïnstalleerd worden met behulp van deze subsidie. Dit leidt tot een jaarlijkse CO2-reductie van 0,08 tot 0,17 megaton.

Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een nieuwe contractvorm voorgesteld met lagere transporttarieven voor batterijen en andere flexibele capaciteit. De korting kan oplopen tot maximaal 65 procent. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.