Ads Top

Ook Enexis publiceert toekomstplannen

Ook Enexis Netbeheer presenteert de conceptversie van haar meeste ambitieuze investeringsplan ooit.

De netbeheerder gaat alle 125 bestaande hoogspanningsstations uitbreiden, en tientallen van dit type stations bijbouwen. De komende drie jaar investeert men zo'n anderhalf miljard euro in het onderhoud en beheer van de huidige infrastructuur.

Enexis bouwt in recordtempo energie-infrastructuur bij, maar helaas lukt dat niet snel genoeg om de vraag bij te kunnen benen. Het gevolg: grote klanten staan op een wachtlijst en kunnen voorlopig niet geholpen worden.

Het nieuwe Investeringsplan brengt ook voor het eerst het zogenoemde ‘maakbaarheidsgat’ in beeld. Men kijkt hierbij naar de totale marktvraag enerzijds, en naar de uitvoeringscapaciteit anderzijds. Het maakbaarheidsgat is het deel van het werk waar de markt wel om vraagt, maar waar wij helaas niet tijdig aan kunnen voldoen.

Ondanks dat de investeringen de afgelopen jaren fors zijn gestegen, is Enexis niet in staat de enorme groei in het gevraagde transportvermogen bij te houden. De belangrijkste reden is een tekort aan technisch personeel. Het investeringsplan laat zien dat we voor de jaren 2024, 2025 en 2026 nog met een aanzienlijk gat zitten. Dat is een harde boodschap, maar helaas wel de realiteit. In 2030 bedraagt dat gat – afhankelijk van het toekomstscenario – maximaal 27%. De jaren daarna gaan we dat gat zo snel mogelijk verder wegwerken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.