Ads Top

Omgevingsvergunning verleend voor bouw van subsidievrij Zonnepark Trekweg A6 bij Almere Buiten

Vattenfall mag een zonnepark bouwen naast de A6 bij Almere Buiten. Het college van B&W heeft de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het Zonnepark Trekweg A6.

Het gaat om een zonnepark van 25 hectare, waaronder 5 hectare groenzone. Het zonnepark met ongeveer 27.000 zonnepanelen komt te liggen op terrein van het Rijksvastgoedbedrijf tussen de Trekweg, de A6, de Buitenring en het Ibispad. De zonnepanelen zijn samen goed voor een verwachte opwek per jaar van 16,8 MWp.

Het plangebied ligt tussen de A6 en de Trekweg. De west- en oostzijde van het plangebied worden begrensd door bestaande bospercelen. Ten noorden van de Trekweg loopt parallel de Lage Vaart. Op dit moment heeft het plangebied een lage ecologische waarde omdat het lange tijd deels in gebruik is geweest als gronddepot. De komst van het zonnepark biedt kansen. Centraal in het ontwerp staan het versterken van de ecologische verbindingszone aan de Trekweg, borgen en bevorderen van de biodiversiteit en het zonnepark toegankelijk maken voor bezoekers.    

Het park wordt niet alleen zonder subsidies gebouwd, maar heeft nog een ander opvallend kenmerk: een biologische boer uit de omgeving zal tussen de panelen het gras maaien en bewerken en de ambitie is om dat te gebruiken als voer voor zijn vee. Het zogeheten meervoudig ruimtegebruik wordt mogelijk gemaakt dankzij de panelen die met de zon meedraaien. Verwacht wordt dat het gras beter groeit door de betere verdeling van licht en water in vergelijking met een niet-zonvolgend systeem. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.