Ads Top

Sector: goed dat wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening dit najaar naar Raad van State gaat

 

Energie-Nederland is positief dat minister Jetten op 15 juli in de Kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) aangeeft dat hij het wetsvoorstel dit najaar aan de Raad van State wil aanbieden en aanstuurt op inwerking treding op 1 juli 2024.

Om de klimaatdoelen te kunnen halen en in 2030 de beoogde 500.000 nieuwe aansluitingen op warmtenetten te kunnen realiseren is de Wcw snel nodig. Die moet een warmtemarkt stimuleren, waarin alle typen bedrijven – publiek, privaat, publiek-private-combinatie en lokale energiecoöperaties – uitgedaagd worden om de beste, meest innovatieve en kosteneffectieve oplossingen te bieden.

Energie-Nederland heeft de afgelopen jaren actief meegedacht over het concept wetsvoorstel en steunt de doelen ervan: mogelijk maken van groei van warmtenetten; waarborgen verduurzaming; waarborgen betaalbaarheid, met een transparante tariefstelling die niet meer gebaseerd is op de gasprijs; aanscherpen van de vereisten voor leveringszekerheid. Meer publieke regie dan in de huidige Warmtewet is daarvoor nodig, zoals voor het definiëren van warmtekavels door gemeenten.

Om de warmtetransitie te kunnen versnellen is het goed als de Wcw snel van kracht wordt. Energie-Nederland blijft constructief bijdragen aan de stappen die hiervoor nog gezet moeten worden. Een gelijk speelveld voor alle spelers die collectieve warmteoplossingen willen bieden, is daarbij voor ons een vanzelfsprekende voorwaarde.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.