Ads Top

ACM laat korting grootverbruikers elektriciteit in 2023 onveranderd

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) handhaaft de volumekorting voor grootverbruikers bij het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2023.

De ACM stelt de netwerktarieven elektriciteit in december vast en kondigt dit nu vast aan omdat het belangrijk is dat betrokken bedrijven hier op tijd duidelijkheid over hebben. De ACM laat onderzoeken of een korting voor grootverbruikers noodzakelijk en proportioneel is. De ACM kan op basis van dit onderzoek besluiten dat de korting met ingang van 2024 komt te vervallen.

De korting voor grootverbruikers is vastgelegd in de Elektriciteitswet en staat bekend als de volumecorrectieregeling (VCR). De regeling zorgt ervoor dat circa 35 grootverbruikers een korting krijgen op de volumes die netbeheerders in rekening brengen voor het transport van elektriciteit.

De ACM heeft besloten onderzoek te doen naar de VCR nadat uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bleek dat de wetgever de kortingsregeling niet had mogen vastleggen in de wet. Volgens het Europese Hof mag de wetgever geen regels vaststellen over zaken waarvan in Europese wetgeving is vastgelegd dat de nationaal regulerende instantie (in Nederland de ACM) bevoegd is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.