Ads Top

Nationale standaard in aantocht voor samenwerking netbeheerders en opwekkers

 

Een tekort aan transportcapaciteit is een landelijk fenomeen waar veel over geschreven wordt, maar waarvoor geen snelle oplossing bestaat. Het aanhoudende tekort aan transportcapaciteit stimuleert de ontwikkeling van aanvullende slimme oplossingen, zoals samenwerkingsvormen tussen opwekkers en netbeheerders waarbij de vermogens afgestemd worden op de beschikbare transportcapaciteit.

Medio 2020 is vanuit Netbeheer Nederland een project gestart om een nationaal gestandaardiseerde interface te ontwikkelen die invulling geeft aan de communicatie tussen netbeheerders en aangeslotenen. De doelgroep waar eerst naar wordt gekeken zijn de middelgrote en grote opwekkers tussen 1 en 50 MW. Deze doelgroep is aangesloten op de netvlakken waar veel congestie optreedt en is sterk gebaat bij de introductie van de interface. Met de ontwikkeling van deze interface wordt tevens invulling gegeven aan een formele verplichting vanuit de Europese code ‘Requirements for Generators’ (RfG) voor type B opwekeenheden.

Bij deze nationaal gestandaardiseerde interface gaat het om het uitwisselen van vermogenskaders (vanuit netbeheerder) en meetwaarden (vanuit aangeslotene). Hiermee wordt de netbeheerder in staat gesteld om een verzoek te sturen aan de opwekker om op een specifiek moment een bepaalde bovengrens te hanteren op het vermogen op de aansluiting. Daardoor kan het elektriciteitsnet lokaal beter worden benut én beschermd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.