Ads Top

Extra financiële middelen voor energietransitie in Drenthe


Om te kunnen versnellen in de energietransitie en te anticiperen op de stijging van de energieprijzen wil Drenthe meer inzetten op waterstofprojecten, ondersteuning bij groengas projecten en gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk.

Voor realisatie van deze plannen vraagt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om 600.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de energietransitie in Drenthe.

Drenthe wil op het gebied van waterstof verder met innovatieve oplossingen voor de industrie en mobiliteit. Hiervoor zijn aanvragen voor diverse Europese subsidies in voorbereiding, waar uiteindelijke concrete projecten uit voort dienen te komen, zoals waterstoffabrieken (elektrolysers) op basis van lokale duurzame elektriciteit. De waterstof uit deze fabrieken wordt vervolgens geleverd aan de lokale industrie en (fast fill) tankstations. Het is hierbij essentieel dat deze lokale waterstofnetwerken via de zogeheten ‘waterstofbackbone’, een waterstofnetwerk dat door heel Nederland loopt, internationaal met elkaar verbonden worden. Zo kan een echte waterstofmarkt ontstaan.

Daarnaast is er nog de wens van veel (agrarische) ondernemers om groen gas te produceren. Enerzijds als bron van hernieuwbare energie voor derden, anderzijds voor verduurzaming van het eigen bedrijf. De inzet van de provincie richt zich bij groen gas op het samenbrengen van partijen tot groen gasclusters om daarmee de business case te verbeteren. En daarnaast op het verbinden van partijen, het begeleiden van initiatiefnemers bij projectontwikkeling en het ondersteunen van onderzoek naar optimale bedrijfsvoering.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.