Ads Top

Essent en Solinoor bouwen waterstoffabriek in Nederland

Essent en Solinoor gaan het eerste gezamenlijke waterstofproductieproject realiseren. Dat komt midden in Nederland, in IJzendoorn te staan. Het is een waterstoffabriek die draait op zonne-energie.

De start van de bouw staat gepland eind 2023. Het gaat om een elektrolyse-installatie van 4MW die duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof en restwarmte.

De waterstoffabriek werkt voor 25 procent op lokaal geproduceerde zonne-energie. De andere 75 procent komt van zon- en windenergie uit Nederland, aangeleverd via het elektriciteitsnet.

In het zandwinningsgebied van IJzendoorn komen drijvende zonnepanelen. Die gaan 10,5 MWp aan zonne-energie leveren. Een elektrolyse-installatie van 4MW zet de zonne-energie om in waterstof en restwarmte. Om optimaal van de lokale zonne-energie gebruik te maken, en alleen te draaien op momenten dat er werkelijke wind en zonnestroom wordt opgewekt, komt er een batterij die tijdelijk de elektriciteit opslaat.

Essent en Solinoor werken ook samen aan oplossingen om de geproduceerde waterstof te leveren aan lokale afnemers. Dit kan bijvoorbeeld via wegtransport of een directe pijpleiding. De waterstoffabriek levert straks duurzame energie aan verschillende sectoren in de regio. Denk aan de haven met bijvoorbeeld een waterstof-tankstation voor schepen en de regionale industrie zoals steenfabrieken. Daarnaast zijn er grote distributiecentra bij Tiel die er gebruik van kunnen maken voor het verduurzamen van hun transport.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.