Ads Top

Aardwarmteproject LEAN in de startblokken

Om de Utrechtse klimaatambities te realiseren is de verduurzaming van de warmtevoorziening van huizen en gebouwen essentieel. Aardwarmte (geothermie) kan hier mogelijk een grote bijdrage aan leveren. Daarom wordt binnenkort een subsidieaanvraag bij de Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RvO) ingediend (programma Hernieuwbare Energie) om te starten met onderzoek naar de winning van aardwarmte met een maximum van 3000 meter.

Initiatiefnemers TNO, ENGIE (integrale dienstverlener van duurzame warmte), ENECO (afnemer van warmte), Energie Beheer Nederland (participant), Huisman (boorbedrijf), Well engineering & Partners (WEP) en IF Technologie en de Universiteit Utrecht willen aardwarmte (geothermie) inzetten voor de Utrechtse energievoorziening. Provincie en gemeente Utrecht sluiten zich aan bij dit samenwerkingsverband. Als het Rijk investeert, dan dragen gemeente en provincie Utrecht elk drie ton bij aan het demonstratieproject.

Tot dusver is weinig bekend over de samenstelling van de aardlagen van Utrecht. De onderzoekers maken eerst een analyse van bestaande gegevens van de ondergrond. Als die veelbelovend is, wordt een proefboring gedaan. Als deze proefboring aantoont dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord kan, vragen de partijen toestemming aan het Rijk om over te gaan tot exploiteren van de warmte. In dat geval kunnen per installatie ruim drieduizend woningen van duurzame warmte worden voorzien. Mocht dit onderzoek niet leiden tot een aardwarmte-project dan is de opgedane - openbare - kennis waardevol. Half maart wordt bekend of de subsidie toegekend wordt en dit project doorgang kan vinden.

De meest geschikte plaats voor een proefboring lijkt de noord- of oostkant van Utrecht, vanwege de mogelijkheid om verbinding te maken met het warmtenet. Het boren zelf beslaat een korte periode van enkele maanden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.