Ads Top

Houtvergassing: een duurzame bron van warmte, grondstoffen en elektriciteit

In Nederland geldt elektriciteit uit wind en zon als het voornaamste duurzame alternatief voor stroom die met fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Er zijn echter ook minder bekende alternatieve energiebronnen die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Houtvergassing is een voorbeeld van een techniek die, op de juiste manier toegepast, veel emissies kan voorkomen. Het resulterende gas is bovendien geschikt om op meer manieren te worden ingezet dan alleen voor het opwekken van elektriciteit. Ook op het gebied van warmtevoorziening en de winning van chemische bestanddelen kan houtvergassing onze samenleving verduurzamen.

Vergassing voorkomt emissies
In de haven van Amsterdam wordt eind 2018 een nieuwe houtvergassingsinstallatie geopend. Deze houtvergasser van Bio Energy Netherlands zal uitsluitend gebruik maken van niet-recyclebaar hout uit de regio. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hout dat overblijft bij het bosbeheer, waar takken worden gesnoeid en dode of zieke bomen worden verwijderd. Ook hout dat overblijft na sloopwerkzaamheden komt in aanmerking. Meestal blijft dit hout nu liggen als afval, waarna het biologisch wordt afgebroken of verbrand. In beide gevallen komt daarbij CO₂ vrij, wat grotendeels voorkomen kan worden door het hout in plaats daarvan te vergassen. Zo krijgt het afvalhout een nuttige toepassing terwijl emissies worden teruggedrongen.

Bij de verbranding van hout wordt net als bij fossiele brandstoffen CO₂ uitgestoten. Vergassing is echter iets anders dan verbranding, een onderscheid dat niet altijd wordt gemaakt. De techniek om biomassa te vergassen werd reeds begin 20e eeuw toegepast, maar werd vooral gebruikt bij gebrek aan fossiele brandstoffen. Een belangrijk verschil tussen verbranding en vergassing, is dat vergassing plaatsvindt bij een hogere temperatuur en druk en met een lagere hoeveelheid zuurstof dan verbranding. Het hout ondergaat hierdoor andere chemische reacties, waarbij ‘syngas’ ontstaat. Syngas bestaat voornamelijk uit koolstofmonoxide en waterstof. Door het gas verder te filteren kunnen overige schadelijke stoffen worden verwijderd, zodat er een schone brandstof overblijft. De houtvergasser in de haven van Amsterdam maakt bovendien gebruik van een ‘Downdraft Gassifier’, waardoor het syngas ook vrijwel teer-vrij is. Wanneer het gas wordt ingezet als brandstof, levert dit zeer schone energie op.

Uiteenlopende toepassingen
Windmolens en zonnepanelen worden voornamelijk ingezet voor het opwekken van elektriciteit. De energievraag in Nederland bestaat echter voor het grootste gedeelte uit de vraag naar warmte. Houtvergassers zijn zeer geschikt om deze warmte te leveren via warmtenetten, zodat ook op dat gebied een duurzamere energievoorziening wordt gerealiseerd. Ook voor elektriciteit kunnen houtvergassers een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, door als niet-weersafhankelijke energiebron elektriciteit uit wind en zon te ondersteunen. Wanneer het donker is en er weinig wind staat (een ‘Dunkelflaute’), kan een houtvergasser namelijk nog steeds stroom leveren. Naast het opwekken van duurzame warmte en elektriciteit heeft syngas nog meer nuttige toepassingen. De waterstof en koolstof waar het gas uit bestaat zijn namelijk de bouwstenen voor veel andere (chemische) producten. Wanneer deze stoffen worden gewonnen uit syngas in plaats van uit fossiele grondstoffen, kan het gebruik van deze vervuilende grondstoffen ook buiten de energiesector worden teruggedrongen. Waterstof kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de productie van transportbrandstoffen en koolstof wordt vaak gebruikt in de glastuinbouw.

Houtvergassing is een veelbelovend, en onderbelicht middel voor een duurzamere economie. Naast schone elektriciteit met een betrouwbare levering kunnen houtvergassers ook huishoudens op een schone manier verwarmen, iets waar veel andere duurzame energiebronnen minder geschikt voor zijn. Tot slot kunnen houtvergassers moleculen leveren die ook het gebruik van fossiele grondstoffen in de chemie kunnen terugdringen. Dankzij deze uiteenlopende toepassingen is houtvergassing een goede en flexibele aanvulling op de bekendere alternatieve energiebronnen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.