Ads Top

Zonnepanelen houden elkaar op de hoogte van naderende wolken

Een goede voorspelling van de hoeveelheid op te wekken zonne-energie op een dag is cruciaal voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van zonnepanelen. Utrechtse energieonderzoekers ontwikkelden een nieuw netwerk met zonnepanelen die elkaar op de hoogte houden van naderende wolken. Vandaag promoveert Boudewijn Elsinga op de resultaten van dit onderzoek.

Met het toenemende aantal zonnepanelen op de Nederlandse daken wordt er steeds meer zonnestroom over het elektriciteitsnet getransporteerd. Om dat efficiënt te kunnen blijven doen is een goede voorspelling van de hoeveelheid zonne-energie die opgewekt kan worden noodzakelijk. Door een voorbijdrijvende wolk kan de opbrengst van een zonnepaneel binnen enkele seconden met ruim tachtig procent dalen. Een netbeheerder kan het lokale elektriciteitsnet alleen goed managen als die wolk accuraat voorspeld wordt – wat niet eenvoudig is. “De invloed van bewolking op zonne-energie is goed te begrijpen, maar moeilijk met hoge nauwkeurigheid te bepalen”, zegt Boudewijn Elsinga.

Tijdens het onderzoek gebruikte en analyseerde Elsinga samen met co-promotor Wilfried van Sark de gegevens van zonnepanelen op tweehonderd daken in de provincie Utrecht. Elsinga ontwikkelde een methode waarbij de zonnepanelen elkaar op de hoogte houden van veranderingen in zonlicht: wanneer een tweetal panelen een sterk gelijkend schaduwpatroon registreert – vanwege dezelfde wolk die overwaait – kan uit het tijdsverschil tussen deze patronen een voorspelling gemaakt worden voor de panelen in het verlengde van de windrichting.

“Dat is erg belangrijk voor een optimaal energiemanagement”, zegt Van Sark. “De sterke uitbreiding van het aantal zonnepanelen vormt een uitdaging voor de bestaande, gecentraliseerde elektriciteitsvoorziening – niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. In het ideale scenario wordt de opgewekte stroom ook direct lokaal verbruikt. In de praktijk zou dat betekenen dat een elektrische auto het best kan worden opgeladen als de zon schijnt. Maar daarvoor is een goede voorspelling van de op te wekken stroom noodzakelijk. Alleen zo kunnen de schommelingen in het opgewekte vermogen goed geïntegreerd worden in de bestaande elektrische infrastructuur. Doe je dat niet, dan is het onvermijdelijk dat de consument zal moeten meebetalen aan extra investeringen in de energievoorziening.”

De ontwikkelde methode vormt een toevoeging op langetermijnvoorspellingen (zoals het weerbericht) en draagt bij aan optimale benutting van zonnestroom: een essentiëel onderdeel van de energietransitie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.