Ads Top

Adviesbureaus met gezamenlijke visie lokale energietransitie

Zes adviesbureaus op het gebied van energie en ruimtelijke ordening - waaronder Tauw - hebben een gezamenlijke visie opgesteld om nieuwe wetgeving en planvorming (Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan) op een gelijke wijze te gebruiken.

De zes adviesbureaus, CE Delft, Generation.Energy, Over Morgen, Quintel Intelligence, Royal HaskoningDHV en Tauw vinden het belangrijk dat deze instrumenten die gemeenten en provincies gaan gebruiken, op een vergelijkbare wijze worden toegepast en dat dezelfde (reken)methodiek en kentallen worden gebruikt. Daarmee wordt de landelijke energietransitie versterkt en zijn lokale plannen vergelijkbaar en optelbaar. De partijen hebben een handreiking opgesteld die lokale overheden ondersteunt bij de energietransitie.

Het aantal windmolens en zonneparken neemt flink toe, en alle 7,5 miljoen woningen en 1,1 miljoen utiliteitsgebouwen met een aansluiting op aardgas zullen moeten worden voorzien van een alternatieve warmtebron, met een bijbehorend installatie- en isolatieniveau.

Naast de ruimtevraag voor de opwek van duurzame elektriciteit (wind- en zonne-energie) is er ook ondergrondse ruimtevraag voor de uitbreiding van het distributienetwerk (elektra, warmte, hernieuwbaar gas) en warmtelevering (geothermie en warmte-koude opslag), alsmede ruimtegebruik voor de opwek- en opslaglocaties van warmte en conversie van elektriciteit in bijvoorbeeld waterstof.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.