Ads Top

Ondertekening ‘groene’ waterstofconvenant Zuid-Holland

TNO werkt naar eigen zeggen aan het energiesysteem van de toekomst. Het Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O) is een goed voorbeeld van een regionale samenwerking. Ruim dertig nationale en internationale partijen waaronder TNO, tekenden op vrijdag 8 december dit allereerste regionale ‘groene’ waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economisch kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak.

Goeree-Overflakkee is na 2020 een energie producerend eiland. Van duurzame elektriciteit kan ‘groene’ waterstof geproduceerd worden. Waterstof gaat een belangrijke rol vervullen in de energietransitie, zowel in de energiehuishouding, de mobiliteit als verduurzaming van grondstoffen in de landbouw en industrie.

TNO is binnen dit convenant een innovatiepartner voor nieuwe kennisontwikkeling en kennisdeling onder andere uit nationale en internationale waterstofprojecten. Met de inzet van instrumenten, technologieën en labfaciliteiten draagt TNO bij aan de doelstellingen van H2G-O. Zo leggen we onder andere de verbinding met het industriegedreven Shared Innovation Programme Voltachem voor de elektrificatie van de chemische industrie. Dit programma is een initiatief van TNO, ECN en de Topsector Chemie en is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie in de chemische industrie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.