Ads Top

VvE Belang waarschuwt voor financiële gevolgen verduurzamingseisen

Doelstellingen uit het energieakkoord om alle woningen in 2050 energieneutraal te maken kunnen een grote groep appartementseigenaren in financiële problemen brengen als de overheid niet meer financiële middelen beschikbaar stelt voor verduurzamingsmaatregelen. Met deze waarschuwing wil VvE Belang in aanloop naar haar jaarcongres het kabinet aansporen om snel werk te maken van passende ‘gebouw-gebonden financiering’ om besparingsopties aantrekkelijk en betaalbaar te maken voor particuliere woningeigenaren.

Het besluit om aardgas in de toekomst niet meer als warmtebron te gebruiken heeft met name grote complicaties voor met name oude gebouwen uit de jaren ’60 en ’70 waar in Nederland zo’n 300.000 appartementseigenaren in wonen en dat daarmee zo’n 25% van het totaal aantal appartementen vormt. VvE Belang waarschuwt dat de kosten voor ingrepen in deze woningen, dat gekenmerkt kan worden als de eerste hoogbouw in Nederland, bijzonder hoog zijn en bovendien niet uit het reguliere onderhoudsfonds betaald worden. Financiële middelen die in de afgelopen jaren door het kabinet toegewezen zijn om de gebouwde omgeving verder te verduurzamen zijn een druppel op de gloeiende plaat zo zegt Kees Oomen, Directeur Organisatie & Public Affairs van VvE Belang. De organisatie ziet graag dat er toereikende financiële ondersteuning komt in de vorm van duidelijke subsidie programma’s voor kleine en grote VvE’s en  een leenfaciliteit met verlengde looptijd van 30 jaar.

Boter bij de vis voor appartementseigenaren

“Er is de afgelopen jaren een wrange situatie ontstaan waarbij de sociale woningbouw wordt verduurzaamd met belastinggeld terwijl appartementseigenaren grotendeels op zichzelf zijn aangewezen bij de verduurzaming van de woning, wat zeker voor minder kapitaalkrachtige appartementseigenaren grote problemen met zich  brengt”, aldus Kees Oomen. “Zij lopen grote kans dat hun huis  minder waard wordt wanneer zij niet investeren in verduurzaming. Wij hopen daarom dat de overheid boter bij de vis doet voor appartementseigenaren, met name de groep die moeite heeft om zelf verduurzamingsmaatregelen te financieren, en door middel van beter subsidie voorzieningen te hulp schiet.”

Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) dat in 2014 werd opgericht is volgens VvE Belang een stap in de goede richting. Toch mist de NEF op een aantal essentiële punten effectiviteit. Zo is de looptijd voor financiering met 15 jaar te kort, zou financiering voor alle VvE’s – inclusief kleine verenigingen – mogelijk moeten zijn en zou het bestaan van de NEF ook na 2018 gegarandeerd moeten zijn. Daarnaast pleit VvE Belang ervoor dat zowel banken als de overheid meer bijdragen aan het fonds. Vooral banken zijn de afgelopen jaar zeer terughoudend geweest in de verstrekking van kredieten aan VvE’s. “Volledig onterecht”, zegt Oomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.