Ads Top

Alliander tekent voor aardgasvrij Leiden

Alliander heeft de intentieovereenkomst ‘Leiden Zuidwest Aardgasvrij’ ondertekend. De overeenkomst vormt de basis voor een passende duurzame warmteoplossing voor elke inwoner van Leiden Zuidwest.

Behalve Alliander tekenden ook de woningcorporaties, Nuon, Warmtebedrijf Rotterdam, Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland de overeenkomst met de gemeente. Paul Dirkse, wethouder Duurzaamheid bij de gemeente Leiden, is tevreden met deze brede coalitie: “Zo’n grote opgave als het aardgasvrij maken van de stad, kan de gemeente simpelweg niet alleen. Daarom gaan we samen met alle partners en inwoners van Zuidwest op zoek naar betaalbare en betrouwbare alternatieven”.

Aan de basis ligt de Leidse Warmtevisie. Hierin staat dat de gemeente Leiden zo snel mogelijk geen aardgasnet meer aanlegt in nieuwe gebouwen en dat in 2035 de eerste vijf wijken aardgasvrij zijn. Het uiteindelijke doel is een volledig aardgasvrij Leiden in 2050. Alliander heeft met Liander en Alliander DGO bijgedragen aan de Leidse Warmtevisie. Mascha van Vuuren, Directeur Klant & Markt: ‘Wij plannen altijd ver vooruit. En om de infrastructuur betaalbaar te houden schrijven we af over hele lange termijnen. Voor Liander is zo’n warmtevisie dus enorm belangrijk, zodat we onze planningen op tijd kunnen afstemmen op die van andere partijen die ook moeten investeren. Bewoners, woningcorporaties en warmtebedrijven bijvoorbeeld. Door elkaar te betrekken kunnen we de omschakelkosten laag houden en samen in één keer keuzes maken waar iedereen mee kan leven. Gemeenten hebben daarin een belangrijke regisseursrol”.

Alliander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere belanghebbenden, om hen te helpen beslissingen te nemen over een nieuwe duurzame energievoorziening. Bijvoorbeeld door onze kennis over bestaande netten, over mogelijke alternatieven en de technische en financiële consequenties van die alternatieven in te brengen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.