Ads Top

Stedin werkt met de Drechtsteden aan een energieneutrale regio

De Drechtsteden willen vóór 2050 een energieneutrale regio zijn. Onder meer Stedin werkt aan de energiestrategie om dit te bereiken. Andere partijen zijn woningbouwcorporaties, vertegenwoordigers uit het onderwijs, het bedrijfsleven, bewoners, het waterschap Hollandse Delta, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het Rijk, provincie Zuid-Holland, individuele gemeenten in de Drechtsteden en uiteraard de regio Drechtsteden. Begin 2018, als alle besluitvorming bij de gemeenten is afgerond, volgt de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst en –agenda om daadwerkelijk tot uitvoering van de ambities te komen.

Namens Stedin onderstreepte Lennard Seriese tijdens de behandeling van de Energiestrategie in de Drechtraad ons partnerschap. Als gebiedsregisseur houdt Lennard alle energiegerelateerde ontwikkelingen in de regio Dordrecht en Rotterdam bij. “Dit is een prachtig project met een enorm draagvlak. Alle betrokken partijen voelen een drive om echt werk te maken van een energieneutrale toekomst voor de Drechtsteden. Die energieverandering vraagt wel veel van burgers, bedrijven en overheid. Voor ons betekent dat: aardgas eruit en op zoek naar alternatieven. Parallel daaraan bekijken of we die gasleidingen gaan gebruiken voor groen gas of bijvoorbeeld waterstof gelet op de bijzondere historische kern van Dordrecht”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.